Dynamische planning: de tweede stap naar meer marge in transport

De vraag naar transport groeit, maar de marges in de sector blijven schrikbarend laag. Walther Ploos van Amstel luidt de noodklok. Tijdens het ITT-event van Trimble op 20 juni in Hotel Houten vertelt hij hoe transportbedrijven in drie stappen hun marge kunnen vergroten. Stap 2 betreft dynamische planning. “Veel vrachtauto’s staan stil met de chauffeur in de cabine. Dat is een grote margekiller.”

De transportsector schreeuwt om meer chauffeurs, maar Ploos van Amstel kan het chauffeurstekort niet los zien van de huidige manier van plannen.

"Het ziekteverzuim in de transportsector is met zeven procent erg hoog. CBS-statistieken laten zien dat de transportsector de enige sector is waarin het ziekteverzuim toeneemt."

Dat heeft ongetwijfeld te maken met de onvoorspelbaarheid. Bij sommige bedrijven wordt maar liefst 25 procent van de ritten gedurende de dag gewijzigd. Dat moet impact hebben op die chauffeurs.

Planning

Ploos van Amstel wijst op het toenemende aantal tijdleveringen. De complexiteit neemt daardoor toe.

"De traditionele respons op tijdleveringen is het inplannen van extra tijd. Het resultaat is dat vrachtauto’s stil staan met de chauffeur in de cabine."

Kijk naar foodretail: het lossen van een vrachtauto bij een supermarkt-dc kost een half uur, maar de meeste vervoerders plannen anderhalf of twee uur in. Dat is een grote margekiller.

Tijdens het ITT-event legt Ploos van Amstel de vinger op de zere plek. Transportbedrijven, ICT-partners en hijzelf staan op 20 juni klaar om samen de margekillers te lijf te gaan. In een serie van drie artikelen licht hij alvast een tipje van de sluier op.


Stap 2: dynamische planning

Ploos van Amstel roept transportbedrijven op om meer tijd te steken in tactische planning. "Stel jezelf bij operationele problemen eens de vraag: had ik die van tevoren kunnen zien aankomen? Bedrijven die hun tactische planning verwaarlozen, moeten niet verbaasd zijn als ze in een later stadium met operationele problemen worden geconfronteerd. Planners moeten anders leren denken en beter gebruik maken van data uit eigen en andere systemen. Wie bijvoorbeeld rekening houdt met verkeersdata, weet dat in de ochtend een andere planning nodig is dan in de middag."

Een belangrijke input bij tactische planningsvraagstukken zijn de data uit boordcomputers. Wie die data analyseert, zal ontdekken dat bepaalde trajecten uiterst voorspelbaar verlopen. Zaak is daarmee rekening te houden in de planning.

"Files op snelwegen zorgen voor slechts 2 tot 4 procent van de vertraging in transport. In de binnenstad is de vertraging door congestie maar liefst 25 tot 30 procent. Dat vraagt om een andere, dynamische planning voor het traject op de snelweg en het traject in de binnenstad."

Ploos van Amstel wijst op de bouwsector, die bij projecten in de binnenstad gebaat is bij hubs aan de rand van de stad. De ritten van toeleveranciers naar de bouwhubs worden daardoor een stuk efficiënter en voorspelbaarder. Vanaf de bouwhub kunnen de goederen gebundeld en op afroep naar de bouwplaats worden gebracht.

Bouw

"Door het onvoorspelbare en voorspelbare deel van het traject van elkaar los te koppelen, neemt de betrouwbaarheid toe."

De transportsector kan veel leren van productie en zorg, twee sectoren die volop inzetten op dynamische planning. Sommige processen zijn ‘lean’, gericht op efficiëntie en lage kosten. Andere processen zijn vooral ‘agile’ om snel en adequaat op onverwachte situaties te kunnen inspelen. “Een standaard heupoperatie duurt veertig minuten. Daarvan kun je er lang van tevoren veel op een dag plannen. Dat is anders met een openhartoperatie.”

Transportbedrijven moeten zich afvragen welke planningsmethode nodig is voor welk deel van het netwerk. Ritten met volle vrachtauto’s volgens een vaste frequentie vereisen een andere planning dan ritten met een onvoorspelbaar volume en aflevertijdstip.

“Te veel bedrijven opereren vanuit het standpunt ‘one size fits all’. Voor voorspelbare ritten kunnen we vaste routes maken op basis van slimme data-analyse. Voor onvoorspelbare ritten is een dynamische planning vereist. Die vraagt om planners die snel kunnen schakelen en tegelijkertijd oog houden voor de kosten.”


Nood aan nog meer contrete tips om de planning te optimaliseren? Kom dan zeker naar het ITT-event! Ontdek het programma op itt-event.nl en meld u gelijk aan.

Lees ook Stap 1: "Slimme data-analyse: de eerste stap naar naar meer marge in transport"
Leest ook Stap 3: "Prestaties van chauffeurs: de derde stap naar meer marge in transport"

Walther Ploos van Amstel bis LR

Over de auteur

Walther Ploos van Amstel

Lector City Logistics Hogeschool Amsterdam. Jhr. Walther Ploos van Amstel is een Nederlands bedrijfseconoom, lector City Logistiek, logistiek adviseur en house-deejay.