Het maximale uit talenten halen

Winnen met talent en technologie, luidt het thema van het ITT-event op 9 juni 2022. Maar wat is nu precies die wisselwerking tussen talent en technologie? Chris Boogaard, countrymanager bij Trimble, deelt vooruitlopend op het evenement alvast zijn visie. En gaat tegelijkertijd in op enkele interessante innovaties.

Ik ken meerdere voorbeelden van transportbedrijven die een hbo-schoolverlater inzetten om een nieuw IT-systeem te implementeren. Met succes. Het talent vergaart in korte tijd veel kennis van het bedrijf en zijn klanten, terwijl het bedrijf over een nieuw systeem beschikt waarmee ze veel data verzamelen. Dat laatste biedt het talent weer een nieuwe uitdaging: het analyseren van die data om een verbeterslag in de bedrijfsvoering te maken. 

Bovenstaande praktijk toont aan dat talent en technologie een uitstekende combinatie vormen. We hebben talenten nodig om nieuwe technologieën te implementeren en te benutten. Die technologieën hebben we dringend nodig om betere beslissingen te nemen op basis van data. Welke klanten voegen bijvoorbeeld waarde toe en welke klanten zitten ons in de weg? Bedrijven die het antwoord weten, kunnen sneller schakelen en beter profiteren van de volatiliteit in de markt.

De talentvolle wagenparkbeheerder

Het omgekeerde geldt ook: talenten hebben technologie nodig om hun kwaliteiten optimaal te kunnen inzetten. Neem die talentvolle wagenparkbeheerder die verantwoordelijk is voor de aanschaf van nieuw materieel. Dat is een uitdaging, gezien de lange levertijden van dit moment. Veel transportbedrijven moeten langer doorrijden met hun vrachtauto’s, maar met welke precies? Daarvoor hebben ze data nodig, bijvoorbeeld over het brandstofverbruik, de onderhoudshistorie en de inzet. 

Een andere uitdaging is het voldoen aan de wetgeving zoals het rijtijdenbesluit. Een wagenparkbeheerder moet op verzoek van de inspectie de tachograafdata beschikbaar kunnen stellen. Hij moet ook overtredingen van chauffeurs kunnen zien, zodat hij hen daarop kan aanspreken. Maar een talent van het hbo wil niet de hele dag bezigzijn met het handmatig binnenslepen en controleren van al die data. Hij wil tools die dat werk voor hem doen, zodat hij alleen nog maar op de uitzonderingen hoeft te acteren.

AdobeStock_116573127

De talentvolle transportplanner

De moderne planner heeft eveneens technologie nodig, het liefst geïntegreerd met telematica- en transport management systemen. Technologie waarmee hij aankomsttijd van vrachtwagens kan voorspellen, zodat hij tijdig kan ingrijpen als een rit vertraging oploopt. Tot voor kort gaven wij de planner daarom inzicht in de aankomsttijd uit het navigatiesysteem. Die stuurden we tegelijk met de andere boordcomputergegevens door naar kantoor. Maar dat werkt alleen als de chauffeur de navigatie inschakelt.

Daarom hebben wij iets nieuws bedacht: TruETA. Dat is een nieuwe functie in ons fleet management systeem dat op basis van de geografische coördinaten de verwachte aankomsttijd berekent. Niet alleen van de eerstvolgende stop, maar ook van alle volgende stops. Ook als de chauffeur zijn verplichte drie kwartier pauze moet nemen, wordt dat meegenomen in de berekening. Het resultaat is een betrouwbare estimated time of arrival (ETA), zodat de planner direct kan zien wat de impact is van een file in de ochtendspits op de stops aan het eind van de middag. Dat stelt hem in staat te schakelen, bijvoorbeeld door die laadopdracht om 16.00 uur aan een collega te geven.

De talentvolle vrachtwagenchauffeur

Ook de chauffeur heeft moderne technologie nodig. Tegenwoordig is dat vaak een gebruiksvriendelijke boordcomputer in de vorm van een mobiele tablet. Die tablet wil hij steeds vaker ook voor andere apps kunnen gebruiken. Dat leidt soms tot problemen, want die apps staan een goede werking van de Trimble-apps vaak in de weg. Wij proberen die problemen te voorkomen door de toegang tot apps van derden aan banden te leggen, maar dat is niet langer houdbaar. Transporteurs en chauffeurs hebben die apps gewoon nodig.

Daarom hebben wij een tool ontwikkeld waarmee transporteurs zelf kunnen bepalen welke apps wel en niet op welke tablet van welke vrachtwagen mogen draaien. Deze Trimble Application Manager zorgt vervolgens ervoor dat die apps de werking van de Trimble-apps niet verstoren. Transporteurs kunnen daardoor de apps inzetten die ze nodig hebben om snel en efficiënt aan de wensen en eisen van opdrachtgevers te voldoen. En bijna altijd zijn dat apps die het werk van chauffeurs makkelijker en leuker maken.

Het maximale uit talenten halen

De markt biedt nog meer technologie die transportbedrijven in staat stelt het maximale uit hun talenten te halen. Denk aan tools voor het meten en evalueren van chauffeursprestaties, wat transporteurs in staat stelt om de talenten van chauffeurs verder te ontplooien. Chauffeurs krijgen ook zelf inzage in die prestaties, onder andere via hun boordcomputer. Dat motiveert hen om het beste uit henzelf te halen.

Talent en technologie kunnen dus niet zonder elkaar. Is het talent niet beschikbaar? Dan is technologie zo mogelijk nog belangrijker om transporteurs op eenvoudige wijze het inzicht te verschaffen dat nodig is om hun bedrijf up and running te houden. Is het talent wel aanwezig, maar niet de technologie? Dan komt het talent niet volledig tot zijn recht. Voordat je het weet, is die talentvolle wagenparkbeheerder, planner of chauffeur dan vertrokken.

 

Bekijk het programma voor het ITT-event 2022 schrijf je in via onze website.