Nabeschouwing ITT-event 2019 in Houten

In drie stappen naar meer marge in transport, luidde het thema van Trimble’s ITT-event. Die stappen zijn met één woord samen te vatten: digitalisering. Door gebruik van bestaande en nieuwe technologieën kunnen transportbedrijven niet alleen kosten besparen, maar ook betere beslissingen nemen. TLN-voorzitter Elisabeth Post: “Als we de zaken blijven doen zoals we die altijd deden, gaan we het niet redden.”

Hoge kostprijs

Chris Boogaard zet de deelnemers van het ITT-event meteen op scherp. Hij toont een taartdiagram van de kostprijs van een rit. Die maakt duidelijk dat 56 procent van de kostprijs bestaat uit de loonkosten van de chauffeur. “Die moet u vandaag de dag dus echt onder controle hebben”, aldus de countrymanager van Trimble Transport & Logistics in Nederland.
Er zijn meer kosten waarop bespaard kan worden. Denk aan de hoge administratieve kosten, die omlaag kunnen door vrachtbrieven al in de cabine te digitaliseren en door te sturen. Dat kan met een documentscanner, maar ook door digitalisering van de vrachtbrief (e-CMR) met behulp van TransFollow. “Maar denk ook aan het factureren van meerwerk. Chauffeurs verliezen veel tijd, denk aan aanmeldtijd, wachttijd en weegtijd. U kunt chauffeurs verplichten om dat via hun boordcomputers vast te leggen, zodat u weet hoeveel tijd u verliest. Vervolgens is het aan u de keuze of u die tijd wilt doorberekenen of niet.”

Gewenste rijroute aangeven

Het ITT-event toonde talrijke voorbeelden van IT-toepassingen die leiden tot verlaging van kosten en verbetering van de marge. Een aansprekend voorbeeld gaf Gert-Jan Neeft, business analist bij Peter Appel Transport. Deze logistiek dienstverlener heeft in samenwerking met Simacan een succesvolle test gedraaid met ‘last mile guidance’. Daarbij wordt de chauffeur via zijn boordcomputer over de meest gewenste rijroute geleid. Als een verlader of ontvanger met omwonenden heeft afgesproken om wegen met een verhoogd risico te mijden, kan de gewenste ‘last mile’ worden ingetekend en naar de boordcomputer van de betreffende chauffeur worden gestuurd. Datzelfde gaat op voor lokale overheden die op marktdagen bepaalde wegen in de binnenstad afsluiten of om half negen ’s ochtends liever geen zwaar verkeer langs een school stuurt. “Maar de vraag is wie die last mile gaat intekenen. Moet elke vervoerder dat voor zichzelf doen? Of doet de opdrachtgever dat? We kunnen het elkaar zo veel gemakkelijker maken als we die data met elkaar delen. Dat geldt ook voor de data van overheden over wegafsluitingen of lokale evenementen.”

Arjan de Jong, Manager CB

Pakketzendingen uitbesteden

Logistiek dienstverlener CB heeft IT-tools van Ortec ingezet om slimmere keuzes te maken. Het resultaat is dat vandaag de dag 32 procent van de 500.000 zendingen per jaar worden uitbesteed. Dat betreft vooral pakketzendingen, die veel stops, maar weinig volume representeren. “Tachtig procent van de zendingen met één tot vier dozen besteden we nu uit aan pakketvervoerders. Elke avond rond elf uur bepalen we welke zendingen dat zijn en welke vervoerder die zendingen het beste kan overnemen. Dat heeft een kostenbesparing van tien procent opgeleverd, maar leidt ook tot een flinke CO2-reductie”, stelt manager vervoer Arjan de Jong, die graag nog een kanttekening plaatst bij de huidige discussies over emissievrije zones. “Door gebruik van Euro VI-motoren dalen de lokale emissies van fijnstof, NOx en CO met maar liefst 96 tot 97 procent. Horen wij met deze motoren dan eigenlijk niet tot de klasse met emissievrije voertuigen?”

Vernieuwde Performance Portal

Chauffeurs spelen een belangrijke rol in het vergroten van de marge in transport. Trimble komt op korte termijn met een vernieuwde Performance Portal, de tool voor het monitoren en bijsturen van het rijgedrag van chauffeurs. Onderdeel daarvan is de nieuwe on-line Driver Score Card voor chauffeurs, die als eerste beschikbaar komt voor de FleetXPS-tablet van Trimble. Via deze Driver Score Card kunnen chauffeurs ’s ochtends op hun boordcomputer zien hoe ze de vorige werkdag hebben gepresteerd. Eveneens nieuw is de module Coach Assistant, die transportmanagers vertelt welke chauffeur op welk moment over welke prestatie moet worden aangesproken. Verdient een chauffeur een compliment voor zijn rijgedrag? Of dient hij zijn remgedrag te verbeteren? “Met Coach Assistant is het mogelijk om vast te leggen welke feedback een chauffeur heeft gehad, maar ook welke persoonlijke doelstellingen met hem zijn afgesproken. Met deze tool kunnen managers monitoren of de doelstellingen inderdaad worden gehaald”, stelt Tom Debeule, business development manager van Trimble.

Eli Smeding, operations manager trucking bij Van den Bosch

Charters ook uitgerust met boordcomputer

Van den Bosch wil niet alleen de grip op zijn eigen chauffeurs vergroten, maar ook op de chauffeurs van chartervoertuigen. Een jaar geleden besloot het transportbedrijf vaste boordcomputers - CarCubes van Trimble - in te bouwen in 150 chartervoertuigen. Eli Smeding, operations manager trucking bij Van den Bosch: “Vroeger konden we alleen met charters communiceren via de telefoon. Daarna konden we hen volgen met een app op hun smartphone, maar dat was niet heel erg betrouwbaar. Chauffeurs kunnen de GPS-functie van die smartphone immers uitzetten. Door CarCubes in te bouwen kunnen we nu beter communiceren. Daarnaast zien we een verlichting van administratieve werkzaamheden. De volgende stap is dat we een koppeling maken met de canbus en de tachograaf. In een gezamenlijk project met LogicWay worden de mogelijkheden onderzocht om de bestaande implementatie van de FleetHours software verder uit te breiden.

Elisabeth Post, voorzitter van Transport & Logistiek Nederland

Affiniteit met digitalisering

Het ITT-event maakt duidelijk: digitalisering is onontkoombaar. Elisabeth Post, voorzitter van Transport & Logistiek Nederland, noemt affiniteit met digitalisering naast wendbaarheid en samenwerking de drie competenties die transportmanagers in de toekomst nodig hebben. Wendbaarheid is nodig in een tijd waarin vrijwel niets hetzelfde blijft – hopelijk ook die lage marges niet. Samenwerking – door het delen van data – is nodig om de beladingsgraad omhoog te krijgen “Sommige bedrijven zijn bang dat door het delen van data hun stukje van de cake kleiner wordt. Maar door het delen van data kunnen we die hele cake juist vergroten. Juist daarom is affiniteit met digitalisering noodzakelijk.”

ITT-event bezoeken stands partners

Zo’n 300 mensen uit de transportsector kwamen naar Houten voor het jaarlijkse ITT-event. Was u er al dan niet bij, geniet dan nog even na met deze fotoreportage of bekijk de aftermovie:

Eindvideo 2 - Trimble