Trimble’s ITT-event: met digitalisering sterker vooruit!

Na een roerig jaar is het hoog tijd om vooruit te kijken: welke stappen moeten we zetten om sterker de toekomst in te gaan? Het online ITT-event op donderdag 3 juni biedt daarvoor een schat aan nieuwe inzichten en inspiratie. Het sleutelwoord is digitalisering, stellen Walther Ploos van Amstel van de Hogeschool van Amsterdam en Chris Boogaard van Trimble. Verdere digitalisering verschaft ons de data die dringend nodig is om elke dag opnieuw de juiste keuzes te maken. “Voor jezelf en voor je klanten, maar ook voor de mens en de maatschappij.”

Wie de cijfers van het CBS ziet, denkt al snel dat de impact van de pandemie op de transportsector beperkt is. Afgezien van een kleine knik in het voorjaar lag het aantal voertuigbewegingen in 2020 op hetzelfde niveau of zelfs nog iets hoger dan in 2019.

“Maar wat deze trendlijn niet laat zien, zijn de grote verschillen per sector”, stelt Walther Ploos van Amstel, lector city logistics aan de Hogeschool van Amsterdam. “Wie actief is in de foodretail of doe-het-zelf-sector, heeft een geweldig jaar achter de rug. Maar wie actief is in de horeca of fashion, heeft een beroerd jaar gehad. Vrijwel elke sector is geraakt en daardoor structureel veranderd.”

Walther Ploos van Amstel

Strategische keuzes maken

Wie sterker vooruit wil, zal daarom strategische keuzes moeten maken. Niet door achteruit, maar vooruit te kijken.

“De meeste transportbedrijven zijn gericht op één of meerdere sectoren. De vraag is hoe die sectoren zich de komende vijf jaar ontwikkelen. Neem bijvoorbeeld de bouwsector. Die heeft het afgelopen jaar gewoon doorgedraaid. Maar ondertussen hebben gemeenten een achterstand in de afhandeling van bouwvergunningen opgelopen en minder budget overgehouden voor nieuwe bouwprojecten. Dat heeft een grote impact op de transportvolumes in de bouw. Hoe moet je daar als transporteur van bouwmaterialen op inspelen?”

Wie sterker vooruit wil, zal bovendien eerst intern orde op zaken moeten stellen. Chris Boogaard, country manager van Trimble, ziet veel transportbedrijven worstelen met onleesbare urenbriefjes, complexe cao-regels en ingewikkelde loon- en onkostenberekeningen. Diezelfde bedrijven worstelen vaak ook met het handmatig uitlezen en analyseren van tachodata en uitzoeken van stapels papieren vrachtbrieven.

“Wie dat nu nog niet heeft geautomatiseerd, maakt onnodig hoge kosten en laat dus geld liggen. Bovendien kost het veel tijd – tijd die bedrijven beter kunnen besteden aan de huidige en toekomstige vraagstukken.”

Elk antwoord start met data

Trimble’s ITT-event - dit keer in digitale vorm - geeft antwoord op deze en vele andere vragen. Voorzitter Elisabeth Post van TLN gaat samen met Ploos van Amstel in gesprek over de huidige en toekomstige uitdagingen in de transportsector. Met onder andere Machiel Bode van ING, Mark van der Drift van Cornelissen Groep, 
Sjel Wijngaards van Jan de Rijk Logistics en Elisabeth Post wordt ingegaan op de stappen die we moeten zetten om sterker vooruit te komen.

Experts van Trimble vertellen samen met partners als TANS, Simacan, Ixolution, DWE ICT, Erniesoft en Conundra over hun oplossingen voor huidige en toekomstige vraagstukken.

Klanten zoals Transportbedrijf HM Verploegen, Freight Line Europe en Jan de Rijk Logistics brengen ter inspiratie hun verhaal over welke voordelen die oplossingen hebben gebracht voor hun business.

Elk antwoord op die vraagstukken start met analyse van data. Allereerst data over de eigen operatie. Welke ritten leveren de meeste verliesuren op? Welke opdrachten dragen het minst bij aan de winst?

“Die vragen kun je alleen beantwoorden als je weet waar en wanneer je voertuigen reden en wat erin zat. Die data zul je moeten verrijken met data uit de sector”, aldus Ploos van Amstel.

Hij krijgt bijval van Boogaard. “De winnaars van morgen zijn de bedrijven die het best kunnen anticiperen. Cruciaal daarvoor is goede en betrouwbare data. Digitalisering helpt om sneller te schakelen.”

Het interactieve ITT-event vindt online plaats op donderdag 3 juni van 13.00 tot 16.30 uur. Meer weten over het evenement? Kijk op www.itt-event.nl

NL ITT-event 2021 - Social banner