Wie straks voorop wil lopen, moet nu innoveren

De transportsector staat door de opkomst van nieuwe digitale technologieën voor grote veranderingen. Wat kunnen we leren van tien jaar ITT-event, het evenement over Innovatie en Technologie in Transportmanagement? Dat transportbedrijven vooral aan de slag moeten gaan met innovatie. Want wie straks tot de koplopers wil behoren, moet nu innoveren.

De eerste editie van het ITT-event vond plaats in 2009, een half jaar nadat de kredietcrisis zijn hoogtepunt bereikte. Geen goed moment om te investeren in innovatie en technologie, zou je denken.

Niets is echter minder waar. Menig transportbedrijf was in het jaar voor het eerste ITT-event genoodzaakt om het wagenpark in te krimpen. Daarna gingen ze op zoek naar methoden en middelen om de overgebleven voertuigen zo slim en efficiënt mogelijk in te zetten en het rendement - als dat er nog was - te vergroten. De oplossingen vonden ze in innovatieve technologie, denk aan boordcomputers, transport management systemen (TMS) en transportplanning. De transportbedrijven die toen besloten te investeren in innovatieve technologie, zijn de koplopers van vandaag.

ITT 2018

Sinds 2009 is er veel veranderd

Tien jaar geleden was de penetratiegraad van boordcomputers al aan het stijgen. Het waren toen vooral de grotere transportbedrijven die de noodzaak zagen van dit soort telematica-oplossingen. Tegenwoordig is bijna geen transportbedrijf meer te vinden zonder enige vorm van digitalisering. TLN kwam enkele jaren geleden met de slogan ‘zonder transport staat alles stil’. Nou, zonder automatisering staat tegenwoordig ook alles stil.

Wat heeft tien jaar digitalisering ons gebracht?

Heel wat tijd- en kostenbesparing. Transportplanners kunnen meer voertuigen aansturen dan voorheen. Dankzij slimme algoritmes zijn ze minder tijd kwijt aan planning. Door de inzet van telematica hoeven ze vrijwel niet meer te bellen met chauffeurs. Ze houden dus meer tijd over voor optimalisatie van transportprocessen en voor hun klant.

Tien jaar digitalisering heeft ook geleid tot meer efficiëntie. De beladingsgraad van vrachtauto’s neemt toe. Diezelfde vrachtauto’s rijden minder onnodige kilometers. Omdat we het rijgedrag van chauffeurs objectief kunnen registreren en op een positieve manier kunnen terugkoppelen, rijden chauffeurs zuiniger dan ooit. Dat leidt niet alleen tot lagere kosten, maar ook tot minder CO2-uitstoot. En omdat chauffeurs minder hoeven te bellen achter het stuur, is ook de veiligheid verbeterd.

De toegenomen efficiëntie is niet alleen zichtbaar bij planners en chauffeurs, maar ook elders in het transportbedrijf. Neem bijvoorbeeld de urenverwerking en salarisadministratie. Die kostte de administratie ontzettend veel tijd, onder meer vanwege de complexe cao in de transportsector. Nu verloopt dit proces bij steeds meer transportbedrijven volledig automatisch. Of neem het uitlezen van de tachograaf en de chauffeurskaarten, dat inmiddels steeds vaker via de boordcomputer op afstand gebeurt.

Kortom: tien jaar digitalisering heeft het leven van transportbedrijven gemakkelijker, veiliger, aangenamer en vooral ook winstgevender gemaakt.

ITT 2018-

Zijn we nu klaar met digitalisering? Nee, natuurlijk niet.

We staan nog maar aan het begin. Door nieuwe ontwikkelingen zoals platooning, robotisering, internet of things en blockchain zal de transportsector de komende tien jaar meer veranderen dan in de afgelopen vijftig jaar.

Voor transportbedrijven in Nederland liggen er kansen op dit vlak. Met innovatieve technologie kunnen we onze concurrentiepositie in vergelijking met andere Europese landen versterken. Met innovatie kunnen we onze toegevoegde waarde in de supply chain vergroten. Maar innoveren gaat niet vanzelf. Dat vraagt niet alleen om geld, maar ook om open staan voor verandering, doorzettingsvermogen en lef.

Het ITT-event van 7 juni 2018 in Expo Houten biedt u daarvoor de nodige inspiratie. En vergeet niet de les van de eerste editie in 2009: wie over tien jaar tot de koplopers wil behoren, moet nu aan de slag met innovatie.

Meer informatie en aanmelden voor het ITT-event, doet u via www.itt-event.nl.

Van harte welkom!

ITT 2018--