Ponad 300 ciężarówek Maszoński Logistic wyposażone w firmy Trimble

Firma Maszoński Logistic zajmuje się świadczeniem usług w zakresie transportu międzynarodowego na terenie Europy Zachodniej, Północnej i Południowej pojazdami 100-120m3.

Współpraca z Maszoński Logistic i Trimble Transport & Logistics rozpoczęła się 5 lat temu i do dziś jest kontynuowana z sukcesem dla obu stron. Pierwotna decyzja o wybraniu rozwiązania telematycznego CarCube Trimble wynikała z wzięcia pod uwagę wielu czynników, m.in. innowacyjności produktu, łatwości i intuicyjności obsługi oraz możliwości integracji z funkcjonującym już w przedsiębiorstwie systemem zarządzania transportem (TMS). Rozwiązanie zostało poddane całościowej analizie kosztów związanych z użytkowaniem. Ostatnio, została zawarta umowa o przedłużeniu współpracy na kolejne lata.

Obniżenie kosztów komunikacji z kierowcami, zmniejszenie zużycia paliwa

Po latach użytkowania systemu, firma Maszoński Logistic doświadcza znaczących korzyści, najważniejsze z nich to: stabilność i wydajność platformy Trimble FleetWorks/FleetCockpit jak i przesył danych do TMS, obniżenie kosztów komunikacji z kierowcami, zmniejszenie zużycia paliwa (dzięki korygowaniu czasu pracy i stylu jazdy kierowców), efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy kierowców, przyspieszenie obiegu dokumentów, łatwe generowanie raportów i analiz za naciśnięciem jednego przycisku.

FleetCockpit

Trimble dostarczając usługi telematyczne dla tranportu i logistyki, jest o krok przed konkurencją. Dlatego cieszymy się, że możemy korzystać ze stale aktualizowanych wersji i nowych funkcjonalności systemu.

Sprawna komunikacja i kontroling

Przy otrzymywaniu każdego dnia ogromnych ilości danych z komputerów pokładowych i aplikacji, będących podstawą analiz, raportów i decyzji, niezwykle ważna jest sprawna komunikacja i kontroling. Mając to na uwadze, Maszoński Logistic wykorzystuje następujące rozwiązania Trimble:

  • Portal oceny kierowcy (Performance Portal) – pozwalający na kontrolę wydajności pracy kierowcy zgodnie z KPI (key performance indicators). Pomaga skutecznie kształtować styl jazdy kierowców pod kątem redukcji kosztów i zwiększania bezpieczeństwa.
  • Moduł czasu rzeczywistego (Real Time Status Board) – wyświetla wszystkie główne wskaźniki KPI, odzwierciedlając status procesów transportowych. Moduł czasu rzeczywistego ostrzega o zdarzeniu wymagającym natychmiastowej uwagi, prowadząc do zwiększenia efektywności i uniknięcia niepotrzebnych kosztów.
  • Urządzenie FleetXPS – mobilny komputer pokładowy z wysokiej jakości skanerem kodów kreskowych i kamerą, doskonale wspiera dział techniczny. Służy do kontroli nad pojazdami i ich wyposażeniem w trakcie zdawania i pobierania pojazdów przez kierowców. Dostarcza aktualne i szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym w postaci specjalnie zaprojektowanych raportów na temat statusu pojazdów, przyczep/naczep jak i braków lub uszkodzeń.
  • Rozwiązanie FleetHours Saas – narzędzie ułatwiające rozliczanie MILOG, diet i wynagrodzeń kierowców, jak również pełny nadzór nad rozliczaniem paliw.
  • RTD (Remote Tacho Download) – zdalne pobieranie danych z kart kierowców i tachografu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Partnerstwo i wsparcie

O kontynuacji umowy z Trimble zadecydowały nie tylko funkcjonalności, ale wysokie kompetencje przedstawicieli firmy, zrozumienie, wsparcie i niezwłoczne reagowanie na potrzeby przedsiębiorstwa. Kolejna ważna kwestia to serwis usług gwarancyjnych – na bieżąco, a w niektórych przypadkach nawet przed deklarowanym czasem, były realizowane zlecenia serwisowe.

CarCube chauffeur
 

System CarCube doskonale się sprawdza. Od kilku lat systematycznie powiększamy swoją bazę pojazdów. Tak duża flota, jeżdżąca na różnorodnych europejskich trasach, wymaga doskonałego zarządzania. Obecnie mając 303 zestawy jumbo i mega, realizując trudne logistycznie dostawy w precyzyjnej czasowo technice just-in-time, CarCube pozwala na bezpieczne i efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi i sprzętowymi – powiedział, Mirosław Maszoński, właściciel i prezes zarządu Maszoński Logistic.

Reasumując, daje to nam wymierne efekty ekonomiczne i wizerunkowe. Wymagania stawiane przez klientów wymuszają wprowadzanie innowacji, stałe doskonalenie procedur i rozwój. Bez niezawodnego systemu telematycznego nie można już konkurować na nie najłatwiejszym europejskim rynku TSL.

Maszónski o rozwiązaniach Trimble

O Maszoński Logistic

Firma Maszoński Logistic zajmuje się świadczeniem usług w zakresie transportu międzynarodowego na terenie Europy Zachodniej, Północnej i Południowej pojazdami 100-120m3.       

O autorze

Krzysztof Puslowski

Sales & Project Manager Poland