System telematyczny Trimble zapewnia firmie Piomar pozyskiwanie niezbędnych danych

Piomar od 1989 roku konsekwentnie i systematycznie umacnia swoją pozycję na międzynarodowym rynku TSL. Mocną stroną firmy Piomar od początku jej działalności jest wysoka jakość oferowanych usług. Stąd wsparcie procesu zarządzania flotą, takich rozwiązań, które umożliwiają rozwój i wzrost konkurencyjności na tym wrażliwym na rożnego rodzaju zmiany prawne i fiskalne – zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej – rynku telematyki.

Rozwój przewoźnika nie ogranicza się jednak tylko do usług transportowych – w 2014 r. Piomar otworzył magazyn o powierzchni 4 tys. mkw.

System telematyczny Trimble Transport & Logistics wsparciem floty Piomaru

Piomar rozpoczął współpracę z Trimble 3 lata temu. Po wnikliwej analizie dostępnych produktów postawił na system telematyczny Trimble, wdrażając u siebie komputery pokładowe CarCube, które zostały wybrane spośród wielu konkurencyjnych rozwiązań. Obecnie zespół Piomaru nie wyobraża sobie bycia efektywnym bez wsparcia systemu telematycznego Trimble.

CarCube chauffeur

Narzędzie telematyczne, takie jak firmy Trimble, jest dzisiaj niezbędne dla przedsiębiorstwa transportowego, niezależnie od jego wielkości. Umożliwia ono analizowanie każdego etapu procesu transportowego, dzięki czemu można kompleksowo i na bieżąco zaplanować, a następnie realizować, regionalne i długodystansowe usługi transportowe.

Niewątpliwą zaletą telematyki Trimble jest prosta obsługa systemu. Dzięki intuicyjnemu menu komputera pokładowego CarCube, nowi kierowcy czy pracownicy operacyjni – spedytorzy, szybko uczą się obsługi urządzeń i systemu – mówi Paweł Wojtysiak, Account Manager Trimble Transport & Logistics.

Sprawna komunikacja, kontroling i archiwizacja danych – codzienne korzyści

Kiedy otrzymuje się codziennie ogromne ilości danych z komputerów pokładowych i aplikacji, niezwykle ważne w firmie są sprawna komunikacja i kontroling, jak również archiwizacja danych – aby móc dokonywać analiz, tworzyć raporty i następnie podejmować właściwe decyzje. Efektywna komunikacja gwarantuje również błyskawiczną reakcję w przypadku wystąpienia nieprawidłowości procesowych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu wielu rozwiązań, oferowanych przez system Trimble.

W uzupełnieniu do komputerów pokładowych CarCube, Piomar wykorzystuje również FleetCockpit, FleetWorks, Trailer ID oraz rozwiązania pozwalające na archiwizowanie danych.

FleetCockpit – to aplikacja umożliwiająca dyspozytorom monitorowanie floty oraz wgląd we wszystkie informacje dostarczane przez komputery CarCube bezpośrednio z ciężarówek m.in.: o aktualnej pozycji pojazdów i wykonywanych czynnościach, szczegółowych informacjach o zleceniu, o wykorzystanym i niewykorzystanym czasie pracy kierowcy, raportach z wykonywanych czynności i rozliczeniem odpoczynku, raportach aktywności pojazdu, podłączonych naczepach, etc. Dostęp do informacji na temat realizacji w czasie rzeczywistym umożliwia pracownikom back-office’u podejmowanie szybkich działań wobec nieprzewidzianych zdarzeń i sprawne wydawanie kierowcom dyspozycji.

FleetCockpit

Komfort pracy zapewnia FleetWorks – internetowa aplikacja służąca do zarządzania flotą, zapewniająca dostęp w czasie rzeczywistym do cennych informacji i wykonywanych zadań logistycznych. To urządzenie spełniające wszystkie wymogi raportowania – dostarcza między innymi informacje o czasie jazdy, zużyciu paliwa, pokonanej trasie, pobiera dane z tachografu. Szczegółowe dane pobrane z systemu umożliwiają zaoszczędzenie na kosztach paliwa i serwisowania. Pomaga to w skutecznym motywowaniu kierowców do stosowania zaleceń, co daje efekt w postaci zmniejszenia częstotliwości uszkodzeń taboru, absencji kierowców i zwiększenia bezpieczeństwa.

Trailer ID – system identyfikacji naczep z ciągnikiem.

Archiwizacja danych

Jest to niezwykle ważna funkcjonalność systemu, ułatwiająca generowanie raportów z danych archiwalnych, np. podczas kontroli krzyżowych z urzędu skarbowego.

Dosłownie za przyciśnięciem jednego klawisza można otrzymać raport z danych historycznych.

Krzysztof Żur - Wiceprezes zarządu, Piomar Transport & Logistics

Elastyczność wobec zmieniających się potrzeb

Rozwiązania Trimble pozwalają na skuteczniejsze planowanie i zarządzanie całym naszym parkiem transportowym, tj. 100 ciągnikami i 120 naczepami. System telematyczny rozwija się wraz z potrzebami naszej firmy. Dlatego też – co ważne – może być płynnie integrowany z innymi aplikacjami stosowanymi w przedsiębiorstwie jak np. TMS InterLAN Speed. System telematyczny Trimble daje poczucie niezawodności, a przez to komfortu pracy.

O Piomar Transport & Logistics

Piomar od 1989 roku konsekwentnie i systematycznie umacnia swoją pozycję na międzynarodowym rynku TSL. Mocną stroną firmy Piomar od początku jej działalności jest wysoka jakość oferowanych usług. Stąd wsparcie procesu zarządzania flotą, takich rozwiązań, które umożliwiają rozwój i wzrost konkurencyjności na tym wrażliwym na rożnego rodzaju zmiany prawne i fiskalne – zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej – rynku telematyki.

 
O autorze

Krzysztof Puslowski

Sales & Project Manager Poland